Glac síntiús trí PayPal

Is féidir síntiús a ghlacadh linn trí úsáid a bhaint as Paypal
close

Cláraigh lenár nuachtlitir

Cláraigh dár nuachtlitir

close

Mol dailwatch.ie le do líonra sóisialta

close

Is féidir síntiús a ghlacadh linn trí úsáid a bhaint as Paypal

Cláraigh dár nuachtlitir

Mol dailwatch.ie do do líonra sóisialta

Maidir linn

Is éard atá sa suíomh Dailwatch.ie ná ardán neamhbhrabúis atá neodrach go polaitiúil, ar féidir le saoránaigh agus a n-ionadaithe úsáid a bhaint as chun cumarsáid dhíreach, mheasúil a dhéanamh acu lena chéile. An misean againn ná cur le trédhearcacht agus cuntasacht i gcóras polaitíochta na hÉireann. Féadfaidh aon duine ceist a chur ar aon bhall den Dáil agus féadtar breathnú ar iompraíocht vótála gach Teachta Dála agus ar a n-óráidí roimhe seo. An fhís a spreagann muid ná go mbeadh fáil níos éasca ar an éilít pholaitiúil agus go mbeadh an pobal níos rannpháirtí. Tá guth ag gach uile dhuine agus an cuspóir againne ná gach duine a ghríosú le páirt a ghlacadh sa phróiseas cinnteoireachta. Déantar measarthacht ar an suíomh gréasáin de réir an Chód Cleachtais chun ionracas an fhóraim a choinneáil. Déanann Bord Iontaobhaithe maoirseacht ar an tionscadal. Déantar gach ceist agus freagra a stóráil go buan ar an suíomh agus ar an gcaoi sin cruthaítear ‘cuimhne fhíorúil’ agus spreagtar comhsheasmhacht agus cuntasacht. D’eascair an smaoineamh ó charthanacht Ghearmánach darb ainm ParliamentWatch agus tá an tionscadal ar bun i gcomhar leis an gcarthanacht sin. Tá baint ag an gcarthanacht sin le gach leibhéal, síos go dtí an leibhéal áitiúil, sa Ghearmáin agus meallann sé tuairim is 3 mhilliún úsáideoir sa mhí. Tá Dailwatch.ie maoinithe ag Iontaobhas Rowntree agus bíonn sé ag brath freisin ar urraíocht rialta agus aonuaire.

Ceisteanna Coitianta

Na polaiteoirí a dhéanann ionadaíocht ar do dháilcheantar sa Dáil a aimsiú.
Ceist a chur ar d’ionadaithe i dtimpeallacht phoiblí.
Teacht ar óráidí gach polaiteora agus ar bhallraíocht coistí.
Amharc ar thaifid vótála gach TD.
Clárú dár nuachtlitir saor in aisce. Read more about Ceisteanna Coitianta

An Smaoineamh

Is éard atá sa suíomh Dailwatch.ie ná ardán neamhbhrabúis atá neodrach go polaitiúil, ar féidir le saoránaigh agus a n-ionadaithe úsáid a bhaint as chun cumarsáid dhíreach, mheasúil a dhéanamh acu lena chéile. An misean againn ná cur le trédhearcacht agus cuntasacht i gcóras polaitíochta na hÉireann. Féadfaidh aon duine ceist a chur ar aon bhall den Dáil agus féadtar breathnú ar iompraíocht vótála gach Teachta Dála agus ar a n-óráidí roimhe seo. An fhís a spreagann muid ná go mbeadh fáil níos éasca ar an éilít pholaitiúil agus go mbeadh an pobal níos rannpháirtí. Read more about An Smaoineamh

Bord Comhairleoirí

Comhlíonann an bord iontaobhaithe feidhm thábhachtach dailwatch.ie. Na baill maoirseacht a dhéanamh ar shláine an tsuímh agus go dtéitear i gcomhairle roimh ceisteanna conspóideacha nó freagraí glanta ag ár bhfoireann moderation. Read more about Bord Comhairleoirí

Cosaint Sonraí

Dailwatch.ie ghlacann an chosaint do shonraí pearsanta an-dáiríre agus go docht chloíonn leis na rialacha dlíthe um chosaint sonraí. Ná dhíol an t-eolas a bailíodh nó a nochtadh do thríú páirtithe ar chúiseanna eile. Tá úsáid Dailwatch.ie bunúsach saor in aisce, nach bhfuil clárú roimh ré ag teastáil. Le linn na cuairte ar Dailwatch.ie, aon próifílí tairiscint nó anailís ar iompar úsáideora a cruthaíodh. Read more about Cosaint Sonraí