Glac síntiús trí PayPal

Is féidir síntiús a ghlacadh linn trí úsáid a bhaint as Paypal
close

Cláraigh lenár nuachtlitir

Cláraigh dár nuachtlitir

close

Mol dailwatch.ie le do líonra sóisialta

close

Is féidir síntiús a ghlacadh linn trí úsáid a bhaint as Paypal

Cláraigh dár nuachtlitir

Mol dailwatch.ie do do líonra sóisialta

Ceisteanna Coitianta

Céard is féidir liomsa a dhéanamh ar dailwatch.ie?

Ar Dailwatch.ie is féidir leat:

  • Na polaiteoirí a dhéanann ionadaíocht ar do dháilcheantar sa Dáil a aimsiú.
  • Ceist a chur ar d’ionadaithe i dtimpeallacht phoiblí.
  • Teacht ar óráidí gach polaiteora agus ar bhallraíocht coistí.
  • Amharc ar thaifid vótála gach TD.
  • Clárú dár nuachtlitir saor in aisce.
  • Ní gá duit clárú d’aon cheann de na sainghnéithe, agus tá an tseirbhís saor in aisce.

Conas a chuirim ceist?

Tá a p(h)róifíl féin ag gach TD ar an suíomh. Ag bun na próifíle sin tá bosca áit ar féidir leat do cheist a chur isteach.

Conas is féidir liom próifíl m’ionadaí a aimsiú?

Tá dhá rogha ann:

  • Féadann tú cliceáil ar cheantar an TD ar an léarscáil
  • Má tá ainm d’ionadaí ar eolas agat cheana féin, ní gá ach an t-ainm a chur isteach sa “bhosca cuardaigh” ag bun an leathanaigh

Conas a chinntítear plé cóir cothrom agus bunaithe ar shaincheisteanna ar dailwatch.ie? How do you ensure a fair and issue-based dialogue on dailwatch.ie?
Déanann foireann measraitheoirí seiceáil ar gach ceist agus freagra sula gcuirtear an cheist/freagra ar líne. Cinntíonn an córas seo nach bhfoilsítear ceisteanna ar dailwatch.ie atá maslach, ionsaitheach nó treallúsach. I gcás go ndéanann na measraitheoirí diúltú do cheist/freagra, cuirtear an t-iarrthóir agus an ceistitheoir ar an eolas dá réir. Cinntíonn seo a oiread trédhearcachta agus is féidir. Féadtar teacht ar an gCód Iompraíochta anseo.

Cé chuir é seo go léir ar bun?

D’eascair an smaoineamh ó charthanacht Ghearmánach Parlamentwatch e.V agus thug an mac léinn Sarah O’Neill é chuig margadh na hÉireann le tacaíocht ó Ashoka Ireland tar éis a gcruinniú mullaigh Change Nation.

Conas a dhéantar dailwatch.ie a mhaoiniú?

Tá an plé idir na vótálaithe agus na hiarrthóirí saor in aisce. Déantar an tionscadal a mhaoiniú trí dheontas ó Iontaobhas Joseph Rowntree. Bíonn an suíomh gréasáin ag brath ar thabhartais ón bpobal freisin.