Glac síntiús trí PayPal

Is féidir síntiús a ghlacadh linn trí úsáid a bhaint as Paypal
close

Cláraigh lenár nuachtlitir

Cláraigh dár nuachtlitir

close

Mol dailwatch.ie le do líonra sóisialta

close

Is féidir síntiús a ghlacadh linn trí úsáid a bhaint as Paypal

Cláraigh dár nuachtlitir

Mol dailwatch.ie do do líonra sóisialta

Bord Comhairleoirí

Comhlíonann an bord iontaobhaithe feidhm thábhachtach dailwatch.ie. Na baill maoirseacht a dhéanamh ar shláine an tsuímh agus go dtéitear i gcomhairle roimh ceisteanna conspóideacha nó freagraí glanta ag ár bhfoireann moderation.

léamh cód iompair

Stephen Collins

Iriseoir a bhfuil clú air é Stephen Collins atá ina Eagarthóir Polaitiúil ar an Irish Times. Tá roinnt leabhar scríofa aige, ina measc ‘The Power Game’ a chuireann síos ar shólás is dólás an pháirtí Fianna Fáil agus eisean údar an leabhair ‘People, Politics and Power’ freisin, leabhar ina gcuirtear síos ar na tréimhsí a shainigh Daonlathas in Éirinn. Bhí Stephen in Eagarthóir Polaitiúil freisin leis na nuachtáin an Irish Press agus an Sunday Tribune.

Alice Leahy

Is í Alice Leahy Stiúrthóir agus Comhbhunaitheoir TRUST, foras deonach a chuireann seirbhís neamhbhreithniúach ar fáil do dhaoine gan dídean, seirbhís a chothaíonn a ndínit. Tá Alice ina hIar-Choimisinéir Éireannach um Chearta an Duine agus ina hIar-Chathaoirleach ar an nGrúpa Athbhreithnithe Pianbhreithe.

Dr. Jane Suiter

Léachtóir, taighdeoir agus anailíseoir polaitiúil í an Dr Jane Suiter leis Roinn an Staidéir Rialtais, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath. Tá Jane ar bhord comhairleach Staidéar Náisiúnta Toghcháin na hÉireann agus d’oibrigh sí ina comhairleoir acadúil leis an tionscnamh We the Citizens – comhthionól píolótach do shaoránaigh. Chomhbhunaigh sí politicalreform.ie – fóram le haghaidh anailís mheasraithe ar shaincheisteanna a bhaineann le hathchóiriú polaitiúil i gcoitinne.

tOllamh David Farrell

An tOllamh David Farrell i seilbh an Cathaoirleach na Polaitíochta ag UCD. An saineolaí maidir le páirtithe polaitiúla agus córais toghcháin, foilsíodh a bhfoilseachán is déanaí 'Political Parties and Democratic Linkage: How Parties Organize Democracy' trí Oxford University Press an bhliain seo caite. AntOllamh Farrell ar ais go hÉirinn i 2009 tar éis níos mó ná dhá scór bliain ag obair sa Ríocht Aontaithe, an chuid is mó le déanaí mar Cheannaire na nEolaíochtaí Sóisialta ag Ollscoil.

Dr. Colum Kenny

Tá an Dr Colum Kenny, B.C.L. agus Abhcóide, ina Ollamh le Cumarsáid in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath agus scríobhann sé go minic don nuachtán an Irish Independent. Tá naoi leabhar scríofa aige, ina measc ‘The Power of Silence: Silent Communication in Daily Life’ agus ‘Moments that Changed Us’ chomh maith leis an iliomad alt acadúil ina réimsí spéise féin –craoltóireacht, iriseoireacht agus na meáin. Tá Colum ina chomhbhunaitheoir de Dheasc Meáin an AE in Éirinn agus ina bhall comhairle de Chumann Dlí Stairiúil na hÉireann.